Ammɛmre Abusia Fie (Traditions Shrine House)

Okomfo Nana Akua Baakan Mossi (aka Nana Nkosuohemma Akua Adabowa I),

Founder/Chief Priest/QueenMother
Traditional Life Ministries, Inc/Ammɛmre Abusia Fie

 NanaAkua1@gmail.com

 www.TraditionalLifeMinistries.org

+1.410.435-9647GET IN TOUCH